Desinstal.lar driver ati en ubuntu 9.04

Després de probar el nou driver ati per ubuntu 9.04 m'ha quedat el portatil clavat... ni entra

 Per solucionar-ho i desinstal.lar el driver ati he hagut de entrar de nou amb modo recovery

Anar a terminal i fer:

cd /usr/share/ati
sudo sh ./fglrx-uninstall.sh

 Si no funciona proba fent

sudo apt-get remove xserver-xgl

sudo apt-get remove xorg-driver-fglrx

 

Back to Top