Manual Format PDF

Què és?

PDF (de l'anglès Portable Document Format, Format de Document Portàtil) és una forma d'emmagatzematge de documents.

El format de document portàtil (PDF) va ser inventat per Adobe Systems i li permet obtenir i visualitzar informació des de qualsevol aplicació i en qualsevol sistema informàtic, així com compartir-la amb pràcticament qualsevol persona en qualsevol lloc.

Les persones, empreses i administracions públiques de tot el món confien en els PDF per transmetre les seves idees i projectes.

  • És multiplataforma, es pot visualitzar en els principals sistemes operatius com Windows, Linux o Mac, respectant l'aspecte original.

  • Pot guardar una combinació de text, gràfics, imatges o fins i tot música i 3D

  • És un dels formats més extesos tant a Internet com en empreses i governs.

  • Té l'especificació oberta, permet fins i tot distribuir eines per a crear, visualitzar o modificar documents en format PDF com programari Lliure.

  • Pot xifrar-se per protegir el seu contingut o fins i tot signar-se electrònicament

Com veure'ls?

Per visualitzar arxius PDF necessitem el programari Adobe Reader. És gratuït i existeix per totes les plataformes.

Fins i tot els dispositius mòbils poden obrir PDF des de fa poc.

Com crear-los?

Per crear arxius PDF necessitarem el Adobe Professional (comercial) però si no el tenim hi ha diverses alternatives:

Com modificar-los?

Si contenen formularis, només podrem guardar-los en cas que tinguem Acrobat profesional. A vegades es pot fer des del Acrobat reader si en donen permís per guardar al crear el arxiu des del professional però és una excepció.

Només es pot firmar mitjançant certificat digitakl amb la versió Acrobat professional o amb alguna eina llire com FirmaPDF.

El format PDF per definició crea arxius que ja estan tancats, acabats. De totes formes es poden arribar a modificar encara que d'una forma poc còmode mitjançant eines específiques. Amb la ultima versió de Openoffice es pot instal·lar un plug-in per editar-los encara que de forma limitada.

 

Descarregar arxiu

Back to Top