Per tenir els contactes de google al PC els sincronitzo amb

gContactSync

com a complement del Thunderbird

https://addons.mozilla.org/es/thunderbird/addon/gcontactsync/

Back to Top